18-Januari-2021

Update Per

KLINIK GIGI
Drg. Mercy Agung Trisno
Selasa
17:00

-

19:30
Kamis
17:00

-

19:30
Drg. Nugroho Satriyo Boediyono
Senin
17:00

-

19:30
Rabu
17:00

-

19:30
Jumat
17:00

-

19:30
Drg. Sandy
Senin
14:00

-

16:00
Kamis
14:00

-

16:00
Drg. Shirly Yahya Ismail
Senin
10:00

-

13:00
Selasa
11:00

-

14:00
Rabu
10:00

-

13:00
Kamis
10:00

-

13:00
Jumat
11:00

-

14:00
Sabtu
11:00

-

14:00
Drg. Stephanus
Selasa
 8:00

-

11:00
Rabu
13:30

-

16:00
Jumat
 8:00

-

11:00
Drg. Yulius Suhartono
Minggu
 9:00

-

12:00