Jadwal Praktek Dokter Spes. RADIOLOGI

dr. EKO KUNTJORO, Sp.Rad (K) Onk

HariJam Praktek
Selasa, Kamis & Jumat08.00 s/d 10.00
Senin & Rabu08.00 s/d 15.00
Sabtu08.00 s/d 12.00

dr. SUKMA, Sp.Rad

HariJam Praktek
Selasa & Kamis Siang s/d Sore

 

dr. LIDIA KUNTJORO,Sp.Rad

HariJam Praktek
Rabu, Jumat, & SabtuSiang s/d Sore

dr. ELIA ADITYA BANI KUNTJORO, Sp.Onk.Rad

HariJam Praktek
Senin s/d Jumat09.00 s/d 14.00

dr. ARUM KUSUMANINGTYAS, Sp. Rad

HariJam Praktek
SeninSiang s/d Sore

dr. DWI WINDI JUNIARTI, Sp. Rad

HariJam Praktek
Senin s/d SabtuPagi

dr. SEKAR HAPSARI TUNJUNG DEWI, Sp. Rad

Hari Jam Praktek
Senin  18.00 s/d 21.00
Rabu  12.00 s/d 14.00