Jadwal Praktek Dokter Umum

dr. FELIANA MIRNAWATI

Hari Jam Praktek
Senin  08.00 s/d 14.00
Rabu 08.00 s/d 14.00

dr. ELISABETH ROSISKA

HariJam Praktek
Senin 08.00 s/d 14.00
Jumat08.00 s/d 14.00

dr. BAMBANG SUPRABOWO

HariJam Praktek
Senin s/d Kamis 14.00 s/d 21.00
Sabtu14.00 s/d 21.00

dr. ARDIRIAWAN

HariJam Praktek
Kamis & Sabtu08.00 s/d 14.00
Jumat14.00 s/d 21.00