Jadwal Dokter Gigi

Jadwal Praktek Dokter Gigi

drg. SHIRLY YAHYA ISMAIL

Hari Jam Praktek
Senin  10.00 s/d 13.00
Selasa 11.00 s/d 14.00
Rabu & Kamis 10.00 s/d 13.00
Jumat & Sabtu 11.00 s/d 14.00

drg. STEPHANUS

Hari Jam Praktek
Selasa  08.00 s/d 11.00
Rabu  13.30 s/d 16.00
Jumat 08.00 s/d 11.00

drg. SANDY

Hari Jam Praktek
Senin  14.00 s/d 16.00
Kamis  14.00 s/d 16.00

drg. NUGROHO SATRIYO B

Hari Jam Praktek
Senin 17.00 s/d 19.30
Rabu 17.00 s/d 19.30
Jumat 17.00 s/d 19.30

drg. MERCY AGUNG T

Hari Jam Praktek
Selasa 17.00 s/d 19.30
Kamis 17.00 s/d 19.30

drg. YULIUS SUHARTONO,M.Kes

Hari Jam Praktek
Minggu 08.00 s/d 14.00
Leave a Reply